Python-ի միջին մակարդակ

Վիճակագրություն

Դուք պրակտիկանտ եք արագ զարգացող տեխնոլոգիական նորաստեղծ ընկերությունում: Նրանք վերջերս մշակել են վեբ հավելված տվյալների վերլուծության համար, և դրա կարևոր մասը վիճակագրության հաշվարկն է: Քանի որ դրանք աճում են, հավելվածի կոդերի բազան բավականին մեծ է դարձել, և ժամանակն է սկսել ամեն ինչ ավելի լավ կազմակերպել: Շաբաթվա ձեր խնդիրն է ստեղծել Python մոդուլ, որը կոչվում է statistics_calculator, որը պարունակում է թվերի ցուցակի mean-ը, median-ը, mode-ը և ստանդարտ շեղումը(standard deviation) հաշվարկելու ֆունկցիաներ:
Դուք պետք է կազմեք ձեր կոդը հետևյալ կերպ. Ստեղծեք առանձին ֆայլեր վիճակագրություններից յուրաքանչյուրի համար՝ իրենց համապատասխան հաշվարկման ֆունկցիայով: Այս ֆայլերը պետք է լինեն.
  • mean.py: Պարունակում է calculate_mean ֆունկցիա՝ mean-ը հաշվարկելու համար:
  • median.py: Պարունակում է calculate_median ֆունկցիա՝ median-ը հաշվարկելու համար:
  • mode.py: Պարունակում է calculate_mode ֆունկցիա՝ mode-ը հաշվարկելու համար (եթե գոյություն ունենան մեկցի ավել ամենահաճախակի հանդիպող թվեր ապա պետք է վերադարձնել դրանցից փոքրագույնը):
  • std_dev.py: .Պարունակում է calculate_std_dev ֆունկցիա՝ ստանդարտ շեղումը(standard deviation) -ը հաշվարկելու համար:
Այս ֆայլերից յուրաքանչյուրը պետք է լինի statistics_calculator անունով directory-ում: Վերջապես, import արեք այս բոլոր ֆունկցիաները statistics_calculator/__init__.py ֆայլում, որպեսզի հավելվածի մյուս մասերը կարողանան հասանելիություն ստանան այս ֆունկցիաներին առանց լրացուցիչ ներմուծման:
Մուտքը և ելքը ավտոմատ կերպով մշակվում են main.py մոդուլի կողմից:
Ձեր կոդի կառուցվածքը պետք է այսպիսին լինի.Your code structure should look like this:
statistics_calculator/
├── __init__.py
├── mean.py
├── median.py
├── mode.py
└── std_dev.py
Input
Output
a=[2, 2, 3, 5, 7, 5, 7, 5, 2, 2]; print(calculate_mean(a)); print(calculate_median(a)); print(calculate_mode(a)); print(calculate_std_dev(a))
4.0 4.0 2 2.05480467

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue