Կետ և գծային սեգմենտ

Ձեզանից պահանջվում է ստեղծել Point class՝ երկու ատրիբուտով՝ x և y (որոնք ներկայացնում են 2D հարթության վրա գտնվող կետի x կոորդինատը և y կոորդինատը): Point class-ը պետք է ունենա distance_from_origin անունով մեթոդ, որը հաշվարկում և վերադարձնում է տրված կետից մինչև սկզբնակետ հեռավորությունը (0,0):
Որպես հաջորդ քայլ՝ ստեղծեք LineSegment class՝ երկու մասնավոր ատրիբուտներով՝ p1 և p2, որոնցից յուրաքանչյուրը Point class-ի օբյեկտ է և ներկայացնում է հատվածի վերջնակետերը: LineSegment class-ը պետք է ունենա length անունով մեթոդ, որը հաշվարկում և վերադարձնում է հատվածի երկարությունը:
Մուտք
Ելք
first = Point(3, 4); second = Point(6, 8); seg = LineSegment(first, second); print(second.distance_from_origin()); print(seg.length())
10 5
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue