Կենսաբանի աշխատանքը

Դուք կենսաբան եք, ով ուսումնասիրում է կենդանիների վարքագիծը: Այժմ անհրաժեշտ է որևէ կերպ արձանագրել կենդանիների տարբեր գործողությունները: Ուստի, որոշել եք գրել Python ծրագիր, որով կներկայացնեք կենդանիներին և նրանց վարքագիծը:
Այս առաջադրանքում ձեզանից պահանջվում է ստեղծել Animal ծնող class՝ eat() և sleep() մեթոդներով: Այս մեթոդներից յուրաքանչյուրը պետք է վերադարձնի համապատասխան հաղորդագրություն, երբ կանչ է արվում։
  • eat() -ը պետք է վերադարձնի "Animal is eating..." հաղորդագրությունը
  • sleep()-ը պետք է վերադարձնի "Animal is sleeping..." հաղորդագրությունը
Ծրագիրը պետք է ներառի նաև երկու ժառանգ class-ներ, որոնք ժառանգում են Animal class-ը՝ Bird և Fish: Այս class-ները Animal class-ից պետք է ժառանգեն sleep() մեթոդը, բայց նաև պետք է ներառեն իրենց մեթոդները՝ ներկայացնելու համար կենդանիներին բնորոշ վարքագիծը:
Bird class-ում, փոփոխեք eat() մեթոդը՝ "Bird is pecking at its food..." հաղորդագրությունը վերադարձնելու համար։ Բացի այդ, ներառեք fly() մեթոդը, որը վերադարձնում է "Bird is flying..." հաղորդագրությունը:
Fish class-ում ներառեք swim() մեթոդը, որը վերադարձնում է "Fish is swimming..." հաղորդագրությունը:
Մուտք
Ելք
bird = Bird(); fish = Fish(); print(bird.eat() + '\n' + bird.sleep() + '\n' + bird.fly() + '\n' + fish.eat() + '\n' + fish.sleep() + '\n' + fish.swim())
Bird is pecking at its food... Animal is sleeping... Bird is flying... Animal is eating... Animal is sleeping... Fish is swimming…
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue