Python-ի միջին մակարդակ

Ֆիզիկայի խաղային շարժիչ

Դուք դինամիկ թիմի մի մասն եք, որը ստեղծում է ֆիզիկայի սիմուլյացիոն խաղ: Ձեր դերն է մշակել Python մոդուլ, որը կարող է մոդելավորել շարժման հիմնարար օրենքները: Այս մոդուլը, որը կոչվում է physics.py, պետք է պարունակի velocity(), acceleration() և force() հաշվարկելու ֆունկցիաներ:
  • velocity(): կա երկու պարամետր՝ distance հեռավորություն (մետրերով) և time ժամանակ (վայրկյաններով):
  • acceleration(): կա երեք պարամետր՝ initial_velocity սկզբնական արագություն (մ/վ), final_velocity վերջնական արագություն (մ/վ) և time ժամանակը (վայրկյաններով):
  • force(): կա երկու պարամետր՝ զանգված mass (կգ-ով) և արագացում acceleration (in m/s^2). Հիշեք, որ ուժը զանգվածի և արագացման արտադրյալն է (F = ma):
Մուտքը և ելքը կառավարվելու են main.py մոդուլի կողմից, պարզապես անհրաժեշտ է ստեղծել physics.py մոդուլը:
Մուտք
Ելք
print(velocity(120, 10)); print(acceleration(0, 20, 10)); print(force(5, 2))
12.0 2.0 10
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue