Սոցիալական մեդիա մարքեթինգի օպտիմալացում

Ընդհանրապես, թվային մարքեթինգի աշխարհում ընկերությունները մշտապես մրցում են հաճախորդի ուշադրությունը գրավելու համար: Մրցակցությունն է՛լ ավելի կատաղի է սոցիալական մեդիա մարքեթինգի աշխարհում, որտեղ սովորաբար հաղթող են դուրս գալիս ավելի կարճ, սուր նախադասությունները: Նորեկ աշխատակիցը սխալ է թույլ տվել և որոշ գրառումներ է պատրաստել չափազանց երկար նախադասություններով։ Սակայն մասնագետները գիտեն, որ սրա պատճառով ընկերությունը կարող է կորցնել իր լսարանի ուշադրությունը:
Ձեր խնդիրն է ստեղծել ծրագիր, որը, օգտագործելով կանոնավոր արտահայտություններ, կօգնի գտնել և տպել բոլոր այն նախադասությունները, որոնք սահմանվածից ավելի երկար են։ Սա անհրաժեշտ է երկար նախադասությունները վերանայելու և վերաշարադրելու համար։
Մուտքի առաջին տողը պարունակում է մի քանի նախադասություններից կազմված տեքստ: Երկրորդ տողը պարունակում է մեկ ամբողջ թիվ՝ n, որը ցույց է տալիս նախադասության առավելագույն երկարությունը:
Նախադասությունը սահմանվում է որպես բառերի խումբ, որին հաջորդում են վերջակետը (.), հարցական (?) կամ բացականչական նշանները (!): Ձեր ծրագիրը պետք է տպի բոլոր նախադասությունները, որոնց երկարությունը (ներառյալ՝ կետադրական նշանները և բացատները) գերազանցում է n-ը: Ծրագիրը նախադասությունները պետք է տպի նոր տողում:
Input
Output
Welcome to the big city! The lights are bright. Have you seen the park? The park is massive, with a beautiful pond, a variety of trees, and plenty of benches to sit and enjoy the surroundings. It's the perfect place to take a break from the hustle and bustle of city life. Visit us soon! 75
The park is massive, with a beautiful pond, a variety of trees, and plenty of benches to sit and enjoy the surroundings. It's the perfect place to take a break from the hustle and bustle of city life.
Նշում. ծրագիրը պետք է տպի նախադասություններն այն հերթականությամբ, որով նշված են մուտքագրված տեքստում:
 

Constraints

Time limit: 2.4 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in