Գտեք ամենամեծ ֆայլերը

Խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունում դուք աշխատում եք որպես տվյալների մասնագետ։ Ձեզ հանձնարարվել է կառավարել տվյալների մեծ ծավալը: Ձեր թիմն աշխատում է բազմաթիվ ֆայլերի հետ, որոնք սփռված են մի քանի պանակներում (directory) և պանակներում, ինչը դժվարացնում է ֆայլերին և դրանց փոփոխություններին հետևելը: Կարիք կա մի ծրագրի, որը կարող է անցնել հիմնական գրացուցակների և ենթագրացուցակների վրայով, տեսակավորել բոլոր ֆայլերը՝ մեծից փոքրը սկզբունքով (ըստ դրանց չափի), և ելքում տպել ֆայլերի ցանկը:
Ծրագրի միակ մուտքը կլինի գրացուցակի ուղին (path): Ծրագիրը պետք է տպի ֆայլերի ցանկը՝ մեծից փոքր կարգով: Ելքում յուրաքանչյուր տող պետք է պարունակի ֆայլի ուղին և դրա չափը՝ բայթերով։ Դրանք իրարից պետք է առանձնացված լինեն բացատով։
Մուտք
Ելք
documents
project/data.csv 5000 project/notes.txt 3000 project/data2.csv 2500 presentation/pres1.ppt 2000 presentation/pres2.ppt 1500 draft.txt 1000 README.md 500
Նկատի ունեցեք, որ գրացուցակի կառուցվածքը կարող է ունենալ մի քանի մակարդակի ներդրված գրացուցակներ:
Կարող եք օնլայն փնտրել թե ինչպես է կարելի գտնել ֆայլի չափը pathlib գրադարանի օգնությամբ։
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue