Գրադարան

Գրադարանը տեղեկատվության, աղբյուրների, ռեսուրսների պահման և ծառայությունների մատուցման ամբողջություն է: Այն մարդկանց համար ապահովում է հասանելիություն մեծաթիվ ֆիզիկական և թվային գրքերին, DVD-ներին և այլ նյութերին: Գրադարանը գիտելիքի պահման և փոխանցման կենտրոն է, որտեղ կողք կողքի կգտնեք բազմաթիվ գրքեր, հեղինակներ և մուլտիմեդիա նյութեր: Ձեզ հանձնարարված է ստեղծել ծրագիր, որը ճշգրիտ կներկայացնի և կկարգավորի գրադարանում առկա տարբեր նյութերը:
Ընդհանուր գրադարանը ներկայացնելու համար ստեղծեք LibraryItem class: Գրադարանի յուրաքանչյուր տարր ունի title (վերնագիր), author (հեղինակ) և id (նույնականացման համար): Այն ունի նաև մեթոդ, որը կոչվում է __str__(), որը վերադարձնում է տող հետևյալ ձևաչափով` "Title: {title}, Author: {author}, ID: {id}":
Գրադարանում պահվում են երկու տեսակի առարկաներ՝ գրքեր և DVD սկավառակներ: Այս տարրերը ներկայացնելու համար ձեզնից խնդրում են ստեղծել երկու class՝ Book և DVD, որոնք ժառանգում են LibraryItem class-ից:
Book class-ը պետք է ունենա լրացուցիչ ատրիբուտ՝ pages (էջեր), որը ներկայացնում է գրքի էջերի քանակը: DVD class-ը պետք է ունենա լրացուցիչ ատրիբուտ duration (տևողություն), որը ներկայացնում է DVD-ի տևողությունը՝ րոպեներով:
Փոփոխեք __str__() մեթոդը յուրաքանչյուր ենթադասում՝ լրացուցիչ ատրիբուտները ներառելու համար: Book դասի համար մեթոդը պետք է վերադարձնի "Title: {title}, Author: {author}, ID: {id}, Pages: {pages}" ձևաչափով տող: DVD դասի համար մեթոդը պետք է վերադարձնի "Title: {title}, Author: {author}, ID: {id}, Duration: {duration} minutes" ձևաչափով տող։
Մուտք
Ելք
book = Book('The Great Gatsby', 'F. Scott Fitzgerald', 'B001', 180); print(book); dvd = DVD('Jurassic Park', 'Steven Spielberg', 'D001', 127); print(dvd);
Title: The Great Gatsby, Author: F. Scott Fitzgerald, ID: B001, Pages: 180 Title: Jurassic Park, Author: Steven Spielberg, ID: D001, Duration: 127 minutes
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue