Գրաֆիկական դիզայնի ծրագիր

Գրաֆիկական դիզայնի ծրագրային ապահովման ընկերությունը մշակում է իրենց՝ հաջորդ սերնդի ծրագիրը: Նրանք ստեղծում են տարբեր պատկերների մակերեսներ հաշվելու գործիք: Որպես առաջին քայլ՝ նրանք ստեղծել են ընդհանուր Shape class, սակայն անհրաժեշտ է այն ընդլայնել ևս երկու հատուկ class-ներով՝ Circle և Rectangle: Ձեզ հանձնարարված է լուծել այս խնդիրը։
Սկսեք՝ ստեղծելով Shape բազային class-ը՝ area() մեթոդով, որը վերադարձնում է 0: Այս մեթոդը պետք է փոխակերպվի երկու ածանցյալ դասերում՝ Circle և Rectangle: Ե՛վ Circle-ը, և՛ Rectangle-ը պետք է ժառանգեն Shape class-ից, և երկուսն էլ պետք է ունենան area() մեթոդ, որը հաշվարկում և վերադարձնում է համապատասխան պատկերի մակերեսը:
  • Circle class-ը պետք է սկսվի շառավղով՝ r։ Circle class-ի area() մեթոդը պետք է վերադարձնի -ով հաշվարկված մակերեսը։
  • Rectangle class-ը պետք է սկսվի l երկարությամբ և w լայնությամբ: Rectangle class-ի area() մեթոդը պետք է վերադարձնի .-ով հաշվարկված մակերեսը։
Մուտք
Ելք
circle = Circle(5); print(circle.area()); rect = Rectangle(5, 10); print(rect.area())
78.53981633974483 50
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue