Գաղտնաբառի վավերացում

Ձեզ հանձնարարված է ստեղծել գաղտնաբառի վավերացման համակարգ: Եթե գաղտնաբառը չի համապատասխանում հետևյալ չափանիշներին, պետք է raise արվի ValueError-ը՝ տրամադրելով համապատասխան սխալի հաղորդագրություն, թե ինչն է սխալ (տե՛ս օրինակները).
  1. Գաղտնաբառը պետք է պարունակի առնվազն 8 նիշ:
  1. Գաղտնաբառը պետք է պարունակի առնվազն 1 թիվ:
  1. Գաղտնաբառը պետք է ներառի առնվազն 1 մեծատառ:
  1. Գաղտնաբառը պետք է ունենա առնվազն մեկ հատուկ սիմվոլ (.,:;!?()[]{}<>+=-*%/$^|@#&_~`).
Եթե գաղտնաբառը հաջողությամբ անցնում է բոլոր ստուգումները, ծրագիրը պետք է տպի. Your password is valid!
Մուտք
Ելք
abcdefg
ValueError: The password must have at least 8 characters.
abcdefgh
ValueError: The password must contain at least one number.
abcdefgh1
ValueError: The password must include at least one uppercase letter.
Abcdefgh1
ValueError: The password must have at least one special character.
Abcdefgh1!
Your password is valid!
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue