Գումարել արժեքները

Ձեզ հանձնարարված է գրել Python ֆունկցիա՝ add_values անվանումով, որը գումարում է բոլոր տրված արժեքները։ Ֆունկցիան պետք է կարողանա ընդունել ցանկացած թվով դիրքային արգումենտներ, ներառյալ՝ զրո, և վերադարձնել այդ արգումենտների գումարը: Արգումենտները կարող են լինել ամբողջ թվեր կամ ռացիոնալ թվեր, և դրանք կարող են լինել դրական, բացասական կամ զրո: Եթե արգումենտներ չկան, ֆունկցիան պետք է վերադարձնի 0:
Ծրագիրը պետք է տպի ֆունկցիայի վերադարձրած արժեքը: Սա պետք է լինի մեկ թիվ, որը ներկայացնում է բոլոր մուտքագրված արժեքների գումարը:
Մուտք
Ելք
add_values(1, 2, 3, 4, 5)
15
add_values(10.5, 20.3, -5.3)
25.5
add_values()
0
Նշում․ add_values ֆունկցիան պետք է ոչ թե տպի արդյունքը, այլ վերադարձնի այն։
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue