Python-ի միջին մակարդակ

Ֆիքսված չափի պահունակ

Դուք ծրագրավորման ուսուցման հարթակի զարգացման թիմի անդամ եք: Որպես բացառությունների մշակման և տվյալների կառուցվածքի ստեղծման դաս, ձեզ խնդրել են ստեղծել Stack կլաս Python-ում: Այս Stack-ն ունի ֆիքսված չափ և ունի երեք գործողություն.
  • push(item): Ավելացնում է տարր պահունակի վերևում:
  • pop(): Հեռացնում է պահունակի վերին տարրը և վերադարձնում այն:
  • peek(): Նայում է բուրգի վերին տարրին՝ առանց այն հեռացնելու:
Այնուամենայնիվ, ձեր Stack կլասը պետք է ունենա հետևյալ սահմանափակումները.
  • push (item) գործողությունը պետք է raise անի StackOverflowError բացառություն, եթե փորձում եք որևէ տարր ավելացնել ամբողջական պահունակին:
  • pop() գործողությունը պետք է raise անի StackEmptyError բացառություն, եթե փորձում եք տարր դուրս հանել դատարկ պահունակից:
Մուտք
Ելք
stack = Stack(3); stack.push('A'); stack.push('B'); stack.push('C'); stack.push('D'); print(stack.peek()); print(stack.pop()); print(stack.pop()); print(stack.pop()); print(stack.pop())
StackOverflowError: The stack is full C C B A StackEmptyError: The stack is empty
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue