Ֆարենհայթից Ցելսիուս և Ցելսիուսից Ֆարենհայթ

Ձեր խնդիրն է ստեղծել convert_temperature անունով ֆունկցիա, որը փոխակերպում է ջերմաստիճանի արժեքը Ֆարենհայթից Ցելսիուսի կամ հակառակը: Ֆունկցիան պետք է ունենա հետևյալ պարամետրերը.
  • temperature․ միայն դիրքային ռացիոնալ թիվ, որը ներկայացնում է փոխարկվող ջերմաստիճանը:
  • from_scale․ տող, որը ցույց է տալիս տրված ջերմաստիճանի սանդղակը: Այն կարող է լինել 'Fahrenheit' կամ 'Celsius':
  • to_scale․ «միայն keyword արգումենտ»՝ Celsius-ի սկզբնադիր (default) արժեքով: Այս տողը ցույց է տալիս այն սանդղակը, որին պետք է փոխարկվի ջերմաստիճանը: Այն կարող է լինել 'Fahrenheit' կամ 'Celsius':
convert_temperature ֆունկցիան պետք է վերադարձնի float (տասնորդական թվեր), որը ներկայացնում է փոխարկված ջերմաստիճանի արժեքը: Կարող եք կիրառել հետևյալ փոխակերպման բանաձևերը.
Ցելսիուսից Ֆարենհայթ
Ֆարենհայթից Ցելսիուս
(temperature * 9/5) + 32
(temperature - 32) * 5/9
 
Հայտնի է, որ from_scale-ը և to_scale-ը միշտ կլինեն կամ 'Celsius' կամ 'Fahrenheit', և նույնը չեն լինի:
Մուտք
Ելք
32 Celsius Fahrenheit
89.6
100 Fahrenheit Celsius
37.77777777777778
0 Celsius Fahrenheit
32.0
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue