Չղջիկը կաթնասո՞ւն է, թե՞ թռչուն

Ձեզ հանձնարարվել է ստեղծել ծրագիր, որը ցույց կտա, թե ինչ են իրենցից ներկայացնում բազմակի ժառանգումը և class-ների հիերարխիան: Ծրագիրը պետք է ներառի չորս class.
  1. Animal - Սա ընդհանուր class է, որը ներկայացնում է ցանկացած կենդանու: Այն ունի մեկ մեթոդ՝ is_animal(), որը տպում է This is an animal։
  1. Mammal - Սա հատուկ class է, որը ներկայացնում է կաթնասուններին և ժառանգում է Animal class-ից: Այն ունի լրացուցիչ մեթոդ՝ is_mammal(), որը տպում է This is a mammal։
  1. Bird - Այս class-ը ներկայացնում է թռչուններին և ժառանգում է Animal class-ից: Այն ունի լրացուցիչ մեթոդ՝ is_bird(), որը տպում է This is a bird։
  1. Bat - Այս class-ը ներկայացնում է չղջիկներին, եզակի արարածներ, որոնք և՛ կաթնասուն են, և՛ թռչուն: Այս class-ը ժառանգում է ինչպես Mammal, այնպես էլ Bird class-ներից:
Մուտք
Ելք
bat = Bat(); bat.is_animal(); bat.is_mammal(); bat.is_bird();
This is an animal This is a mammal This is a bird
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue