Չափի հաշվարկ

Դուք աշխատում եք մեծ ընկերությունում՝ որպես ՏՏ խորհրդատու: Ընկերությունն ունի բազմաթիվ փաստաթղթեր և ֆայլեր, որոնք պահվում են սեփական սերվերում: Սակայն սերվերների հիշողությունը սպառվում է, և պետք է աուդիտ իրականացնել՝ ավելի լավ հասկանալու, թե ինչի՞ համար է օգտագործվում հիշողության մեծ մասը: Անհրաժեշտ է գրել Python ծրագիր, որը մուտքում ընդունում է պանակի ուղին (directory path), անցնում է այդ պանակի և ենթապանակների յուրաքանչյուր ֆայլով, հաշվարկում է յուրաքանչյուր ֆայլի չափը, ամփոփում է տվյալները և վերադարձնում տվյալ պանակի ֆայլերի ընդհանուր չափը:
Մուտքում տրված է մեկ տող՝ սերվերի վրա գտնվող պանակի ուղին:
Ծրագրի ելքը պետք է լինի մեկ թիվ՝ տվյալ գրացուցակում և դրա ենթագրացուցակներում հայտնաբերված բոլոր ֆայլերի ընդհանուր չափը (բայթերով):
Մուտք
Ելք
documents
24
Նշում. Կարող եք համացանցում կարդալ, թե ինչպես է կարելի ստանալ ֆայլի չափը pathlib գրադարանի միջոցով։
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue