Բազմապատկել բոլորը

Ձեզ հանձնարարված է ստեղծել multiply_all անունով ֆունկցիա: Այս ֆունկցիան պետք է վերցնի կամայական թվով արգումենտներ և վերադարձնի այս բոլոր թվերի արտադրյալը: Եթե արգումենտներ չկան, ֆունկցիան պետք է վերադարձնի 1, քանի որ 1-ով բազմապատկելու դեպքում թվերը մնում են անփոփոխ, և 1-ը բազմապատկման չեզոք տարրն է: Ձեր ֆունկցիան պետք է կարողանա աշխատել կամայական թվով մուտքագրված արգումենտների հետ:
Մուտքում տրված են բացատով բաժանված ամբողջ թվեր:
Արդյունքը պետք է լինի multiply_all ֆունկցիային փոխանցված բոլոր թվերի արտադրյալը:
Մուտք
Ելք
2 3 4
24
5 6 7 8 9
15120
10 20 30
6000
1 2 3 4 5
120
Նշում․ ֆունկցիայի չորրորդ կանչի համար արգումենտներ չեն փոխանցվում: Այսպիսով, արդյունքը 1 է:
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue