Աշակերտի տվյալների ներկայացում

Ձեզ հանձնարարված է գրել Python ֆունկցիա՝ student_details(), որն ընդունում և գրանցում է աշակերտի մասին մանրամասները։ Ընդունվող մանրամասները ներառում են անունը, տարիքը, դասարանը, առարկաները և այլն:
student_details() ֆունկցիան աշակերտի անվան համար պետք է ընդունի միայն դիրքային արգումենտ, իսկ մնացած բոլոր մանրամասների համար՝ տարբեր քանակի «միայն keyword արգումենտներ»:
Ֆունկցիան պետք է վերադարձնի բառարան, որտեղ բանալիները տվյալների անուններն են, իսկ արժեքները՝ համապատասխան տվյալները:
Մուտք
Ելք
student_details('John Doe', age=14, grade=9, subjects=['Math', 'English', 'Science'])
{'name': 'John Doe', 'age': 14, 'grade': 9, 'subjects': ['Math', 'English', 'Science']}
Նշում․ ելքի բառարանում բանալիները պետք է լինեն այն նույն հերթականությամբ, որով տրված են մուտքագրման մեջ:
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in