Python-ի միջին մակարդակ

Regex-ը 24-ժամյա ժամանակը վավերացնելու համար

Ձեզանից պահանջվում է գրել ծրագիր, որը կվավերացնի մուտքագրված ժամանակը 24-ժամյա ձևաչափով (HH:MM): Վավեր ժամանակը պետք է ունենա ժամեր՝ 00-ից 23-ը և րոպեները՝ 00-ից 59-ը:
Մուտքը պարունակում է մեկ տող, որը ներկայացնում է այն ժամանակը, որը պետք է վավերացվի:
Ծրագիրը պետք է տպի Yes, եթե մուտքի տողը համապատասխանում է 24-ժամյա ժամանակի ձևաչափին, և No, եթե այն չի համապատասխանում:
Մուտք
Ելք
23:59
Yes
24:00
No
00:60
No
15:30
Yes
12:345
No
1:30
No
Նշում. մուտքագրման մեջ ժամերը և րոպեները երկնիշ թվեր են, ինչը նշանակում է, որ 01:30-ը վավեր մուտքագրում է, իսկ 1:30-ը՝ ոչ: Ժամային մասը պետք է լինի 00-23 միջակայքում, իսկ րոպեների մասը պետք է լինի 00-59 միջակայքում:
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue