Python-ի միջին մակարդակ

Հինգ տառանոց բառեր

Դուք աշխատում եք լեզվի մշակման համակարգի վրա և հանդիպում եք յուրահատուկ պահանջի։ Ձեր համակարգը պետք է գտնի բառերը տվյալ տեքստում, որոնք կազմված են խիստ այբբենական նիշերից և ունեն ուղիղ հինգ տառ: Համակարգը պետք է տպի բոլոր այդ բառերը։
Տրված է տեքստի մեկ տող, ձեզ խնդրում են գրել ծրագիր, որը կգտնի և տպի բոլոր այդպիսի բառերը:
Ծրագրի ելքը պետք է պարունակի բոլոր բառերը, որոնք խիստ այբբենական են և ունեն ուղիղ հինգ տառ, յուրաքանչյուրը նոր տողում:
Մուտք
Ելք
The quick brown fox jumps over a lazy dog.
quick brown jumps
Նշում. ելքային բառերը պետք է լինեն մուտքագրման մեջ հայտնվելու հերթականությամբ:

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue