Ընդլայնել բառարանը

Ձեզանից պահանջվում է գրել Python ֆունկցիա, որը կոչվում է add_key_value_pairs: Այս ֆունկցիան ընդունում է բառարան և կամայական թվով keyword արգումենտներ:
Ֆունկցիան պետք է բառարանում ավելացնի keyword արգումենտները: Եթե բառարանն ի սկզբանե պարունակում է բանալի, որը նույնն է, ինչ keyword արգումենտի բանալիներից մեկը, ապա դրա արժեքը պետք է փոխարինվի keyword արգումենտի արժեքով:
Ֆունկցիան չպետք է վերադարձնի որևէ տվյալ:
Մուտք
Ելք
dictionary = {"a": 1, "b": 2}; add_key_value_pairs(dictionary, c=3, d=4); print(dictionary)
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': 4}
 

Constraints

Time limit: 2.4 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in