Python-ի միջին մակարդակ

Վերակազմավորել տվյալների բազան

Դուք աշխատում եք մի ընկերությունում, որն ունի հաճախորդների անունների հսկայական տվյալների բազա: Այս անունները բոլորը գրանցված են մեկ տողի մեջ, բայց մի փոքր խառն են. դրանցից մի քանիսը պարունակում են մեծատառերի հաջորդականություն, որին հաջորդում են փոքրատառերը, որոնք ենթադրաբար առանձին անուններ են:
Ձեր խնդիրն է գրել ծրագիր, որն օգտագործում է կանոնավոր արտահայտություններ՝ բացահայտելու և տպելու այս հաջորդականությունները: Յուրաքանչյուր հաջորդականություն սահմանվում է որպես մեկ մեծատառ, որին հաջորդում է մեկ կամ մի քանի փոքրատառ:
Մուտքում տրված է մեկ տող, որը պարունակում է խառնված անուններ:
Ծրագիրը պետք է տպի բոլոր անունների հաջորդականությունները՝ յուրաքանչյուրը նոր տողում:
Մուտք
Ելք
WhoAreThesePeopleMaybeTheyAreCustomersOfOurs
Who Are These People Maybe They Are Customers Of Ours
Նշում․ Ելքի հաջորդականության կարգը պետք է համապատասխանի մուտքագրման մեջ հայտնվելու կարգին։

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue