Python-ի միջին մակարդակ

BankAccount կլաս

Ձեր խնդիրն է ստեղծել BankAccount կլաս, որը կունենա երկու հիմնական ատրիբուտ՝ account_number և balance: BankAccount կլասը պետք է ունենա հետևյալ մեթոդները.
  1. deposit (amount). Այս մեթոդը պետք է amount-ը վերցնի որպես արգումենտ և այն ավելացնի BankAccount կլասի balance ատրիբուտին: Մեթոդը պետք է տպի տող՝ Deposit Successful. Current Balance: $x, որտեղ x-ը ընթացիկ մնացորդն է դեպոզիտից հետո:
  1. withdraw (amount). Այս մեթոդը պետք է որպես արգումենտ վերցնի amount և այն հանի BankAccount կլասի հաշվեկշռի ատրիբուտից: withdraw մեթոդը չպետք է թույլ տա, որ մնացորդը իջնի 0-ից (այսինքն՝ հաշիվը չի կարող օվերդրաֆտի անցնել): Եթե ներկայացվում է դուրսբերման հարցում, որը կհանգեցնի օվերդրաֆտի, մեթոդը պետք է տպի Insufficient balance. Withdrawal failed. տողը և մնացորդը թողնել անփոփոխ: Եթե դուրսբերումը հաջող է, մեթոդը պետք է տպի Withdrawal Successful. Current Balance: $x տողը, որտեղ x-ը հանելուց հետո ընթացիկ մնացորդն է:
  1. display_balance(): Այս մեթոդը պետք է տպի մի տող՝ Current Balance: $x, որտեղ x-ը ընթացիկ մնացորդն է:
 
Մուտք
Ելք
acc = BankAccount(42114541, 777); acc.deposit(100); acc.display_balance()
Deposit Successful. Current Balance: $877 Current Balance: $877
Հուշում
Մի մոռացեք կլասի մեթոդներում self արգումենտի մասին:
 
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue