Գտեք վավեր ամսաթվերը

Ենթադրենք՝ դուք աշխատում եք որպես ընկերության տվյալների վերլուծաբան: Ձեզ հանձնարարված է անցնել բազմաթիվ տեքստային տվյալների վրայով և հանել վավեր ամսաթվի մասին տեղեկատվություն: Ամսաթվերը կարող են լինել տարբեր ձևաչափերով՝ dd/mm/yyyy, dd-mm-yyyy կամ dd.mm.yyyy: Սակայն ոչ բոլոր օրինաչափություններն են, որ կարող են համարվել վավեր ամսաթիվ: Անհրաժեշտ է համոզվել, որ ամիսը չի գերազանցում 12-ը, օրը չի գերազանցում 31-ը, իսկ տարին բաղկացած է չորս նիշից:
Մուտքում տրված է մեկ տող։ Ձեր ծրագիրը պետք է տպի բոլոր վավեր ամսաթվերը: Յուրաքանչյուր վավեր ամսաթիվ պետք է տպվի նոր տողում:
Մուտք
Ելք
The contract was signed on 31/05/2023. A follow-up meeting was set for 13-06-2023. However, the client postponed it to 31.13.2023. They apologized on 28/02/2024.
31/05/2023 13-06-2023 28/02/2024
Նշում. ծրագիրը պետք է անտեսի այնպիսի օրինաչափություններ, ինչպիսիք են 31.13.2023-ը, քանի որ այն անվավեր ամսաթիվ է (այսինքն՝ չկա 13-րդ ամիս):
 

Constraints

Time limit: 2.4 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in