Python-ի միջին մակարդակ

Հաշվիչ

Պատկերացրեք, որ դուք մշակում եք ծրագրային փաթեթ տեխնոլոգիական ընկերության համար: Այս փաթեթը պետք է ներառի հաշվիչ նրանց տարբեր հաշվողական կարիքների համար: Այնուամենայնիվ, նրանք ունեն հատուկ պահանջներ. Նրանք ցանկանում են, որ կարողանան կատարել ոչ միայն հիմնական թվաբանական գործողություններ, ինչպիսիք են գումարումը, հանումը, բազմապատկումը և բաժանումը, այլև անհրաժեշտ են գիտական հաշվարկներ, ինչպիսիք են սինուսը, կոսինուսը և տանգեսը իրենց առաջադեմ ինժեներական կարիքների համար:
Ձեր խնդիրն է ստեղծել Calculator կլաս՝ գումարման, հանման, բազմապատկման և բաժանման մեթոդներով՝ օգտագործելով Python-ի կախարդական մեթոդները: Այս մեթոդները պետք է կարգավորեն այն գործողությունները, երբ Calculator կլասի օբյեկտները ներգրավված են մաթեմատիկական արտահայտությունների մեջ: Այս վարժության համար հատուկ մեթոդները, որոնք պետք է օգտագործվեն՝ add գումարման համար, sub հանման համար, mul բազմապատկման համար և div բաժանման համար։
Հաջորդը, ձեզանից պահանջվում է ստեղծել ScientificCalculator կլաս՝ ժառանգելով Calculator կլասից, որը ավելացնում է մեթոդներ սինուսի, կոսինուսի և տանգեսի ֆունկցիաների համար։ sin, cos և tan ֆունկցիաները պետք է օգտագործեն ռադիան միավորներ, և դուք կարող եք օգտագործել Python-ի մաթեմատիկական փաթեթը այս հաշվարկների համար:
Input
Output
print(Calculator().add(2, 3))
5
print(ScientificCalculator().sin(30))
-0.9880316240928618

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue