Փոխարինել ֆայլի պարունակությունը

Ձեր խնդիրն է մշակել մի ծրագիր, որը տվյալ գրացուցակի (directory) բոլոր .txt ֆայլերում կարող է փոխարինել կոնկրետ տողը: Ենթադրենք՝ դուք աշխատում եք մեծ ընկերությունում՝ որպես տվյալների վերլուծաբան, և ձեր ղեկավարը խնդրել է ձեզ փոխել որոշակի տերմին, որը հայտնվում է տարբեր հաշվետվությունների ֆայլերում: Բոլոր ֆայլերը պահվում են մեկ գրացուցակում, և բոլորն ունեն .txt ընդլայնում: Դժվար կլիներ այս խնդիրը լուծել ձեռքով, բայց, բարեբախտաբար, դուք գիտեք՝ ինչպես ավտոմատացնել գործընթացը:
Մուտքի առաջին տողը պարունակում է s տողը, որը դուք պետք է գտնեք ֆայլերում: Մուտքի երկրորդ տողը պարունակում է r տողը, որով դուք կփոխարինեք s-ը: Մուտքի երրորդ տողը պարունակում է այն գրացուցակը, որտեղ գտնվում են ֆայլերը:
Ծրագիրը պետք է անցնի d գրացուցակի բոլոր .txt ֆայլերի վրայով, գտնի s տողերի բոլոր համընկնումները և փոխարինի դրանք r-ով: Ծրագիրը ելքում որևէ բան տպելու կարիք չունի:
Մուտք
Ելք
2022 2023 reports
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue