Տպել փոփոխելի զանգվածները

Այժմ մեր խնդիրն է հասկանալ՝ ինչպես աշխատել Python-ի փոփոխելի օբյեկտների հետ, երբ դրանք որպես արգումենտ փոխանցվում են ֆունկցիային: Սույն խնդրի լուծման համար ձեզանից պահանջվում է գրել ծրագիր, որը պետք է սահմանի այնպիսի ֆունկցիա, որը ստանում է զանգվածը որպես արգումենտ, անցնում է զանգվածի վրայով և բազմապատկում յուրաքանչյուր տարր 2-ով՝ դրանով իսկ փոփոխելով զանգվածը:
Ծրագիրը պետք է տպի սկզբնական զանգվածը (փոփոխումից առաջ) և փոփոխված զանգվածը (փոփոխումից հետո): Սա նշանակում է, որ երբ փոփոխելի օբյեկտներն անցնում են ֆունկցիային, այն տեղի է ունենում ըստ իրենց կապերի, որն էլ նշանակում է, որ ֆունկցիան կարող է խմբագրել բնօրինակ օբյեկտը։
Մուտքի առաջին տողը n ամբողջ թիվն է՝ մուտքագրվող ամբողջ թվերի քանակը։ Երկրորդ տողը պարունակում է n բացատով բաժանված ամբողջ թվեր։
Ելքը պետք է բաղկացած լինի երկու տողից: Առաջին տողը պետք է պարունակի բնօրինակ ցուցակը (մինչ փոփոխությունը), իսկ երկրորդ տողը պետք է պարունակի փոփոխված ցուցակը (փոփոխումից հետո): Երկուսի տարրերը պետք է բաժանված լինեն բացատով:
Մուտք
Ելք
5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 2 4 6 8 10
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue