Python-ի միջին մակարդակ

Տպել փոփոխական զանգվածները

Խնդիրն այն է, որ հասկանանք ինչպես աշխատել Python-ի փոփոխական օբյեկտների հետ երբ դրանք որպես արգումենտ փոխանցվում են ֆունկցիային: Դրան հասնելու համար ձեզանից պահանջվում է գրել ծրագիր, որը պետք է սահմանի ֆունկցիա, որը ստանում է զանգվածը որպես արգումենտ, անցնում է զանգվածի վրայով և բազմապատկում յուրաքանչյուր տարր 2-ով, դրանով իսկ փոփոխելով զանգվածը:
Ծրագիրը պետք է տպի բնօրինակ զանգվածը (փոփոխումից առաջ) և փոփոխված զանգվածը (փոփոխումից հետո): Սա ցույց է տալիս, որ երբ փոփոխվող օբյեկտները փոխանցվում են ֆունկցիային, դրանք փոխանցվում են հղումով, ինչը նշանակում է, որ ֆունկցիան կարող է փոփոխել սկզբնական օբյեկտը:
Մուտքի առաջին տողը n ամբողջ թիվն է՝ մուտքագրվող ամբողջ թվերի քանակը։ Երկրորդ տողը պարունակում է n բացատով բաժանված ամբողջ թվեր։
Ելքը պետք է բաղկացած լինի երկու տողից: Առաջին տողը պետք է պարունակի բնօրինակ ցուցակը (մինչ փոփոխությունը), իսկ երկրորդ տողը պետք է պարունակի փոփոխված ցուցակը (փոփոխումից հետո): Երկուսի տարրերը պետք է բաժանված լինեն բացատով:
Մուտք
Ելք
5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 2 4 6 8 10
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue