Python-ի միջին մակարդակ

Տողից հանել թվերը

Ծրագրային ապահովման մասնագետը, որն աշխատում է կոդերի մեծ բազայի վրա՝ առատ քանակությամբ մեկնաբանություններով և փաստաթղթերով, նկատում է, որ շատ թվային արժեքներ, ուղղակիորեն նշված են մեկնաբանություններում: Այս արժեքները ներկայացված են ինչպես ամբողջ թվերով, այնպես էլ տասնորդական թվերով: Ծրագրավորողը որոշում է գրել Python ծրագիր, որը կարող է սկանավորել ամբողջ տեքստը, բացահայտել բոլոր թվային արժեքները և տպել դրանք: Սա նրանց համար կհեշտացնի կոդերում բոլոր կարևոր թվերի հետ աշխատելը:
Ծրագիրը պետք է ընդունի տողը որպես մուտք և ճանաչի տողում առկա և՛ ամբողջ, և՛ տասնորդական թվերը: Տասնորդական թիվը այս համատեքստում համարվում է մեկ տասնորդական կետ պարունակող թվանշանների հաջորդականություն: Ամբողջ թվերը և տասնորդական թվերը կարող են լինել դրական կամ բացասական:
Ծրագիրը պետք է տպի բոլոր գտնված թվերը՝ յուրաքանչյուրը նոր տողում:
Մուտք
Ելք
The speed of light is approximately 299792.458 km/s. There are roughly 7.8 billion people on Earth.
299792.458 7.8
Նշում. Ելքի թվերը պետք է հայտնվեն մուտքագրման հերթականությամբ:
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue