Բևեռային կոորդինատներ

Բևեռային կոորդինատները երբեմն շատ ավելի հարմար են Էվկլիդյան (x, y) կոորդինատներից անկյունների և պտույտների հետ աշխատելու դեպքում։
Բևեռային կոորդինատները նկարագրվում են երկու թվերով՝
  1. : (x, y) կետի հեռավորությունը (0, 0) կետից
  1. : OX առանցքի հետ կազմած անկյունը
 
notion image
-ը կարող ենք հաշվել կետերի միջև հեռավորության բանաձևով, իսկ -ի հաշվարկի համար պետք կգա մի փոքր երկրաչափություն։
Քանի որ , ապա OX առանցքի հետ կազմած անկյունը կստացվի
 
Վարժություն՝
Մուտքում տրված են կետի x y կոորդինատները։
Ելքում տպել այդ կետի բևեռային կոորդինատները հերթականությամբ, որտեղ -ն չափվում է ռադիաններով։
Մուտք
Ելք
1 0
1 0
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue