Զույգ համարները

Հայտարարեք 105 երկարությամբ զանգված (որպեսզի բոլոր թվերը իր մեջ տեղավորի)։
Մուտքում տրված է մի n թիվ (1 ≤ n ≤ 100), որին հաջորդում են n հատ ամբողջ թվեր։ Ելքում անհրաժեշտ է տպել զույգ համարներ ունեցող թվերը, եթե համարակալումը սկսում ենք 0-ից։
Մուտք
Ելք
7 2 0 8 1 -5 2 1
2 8 -5 1
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue