Զույգ թվերը

Մուտքում տրված է մի n թիվ (1 ≤ n ≤ 100), որին հաջորդում են n հատ ամբողջ թվեր։ Ելքում անհրաժեշտ է տպել այն բոլոր թվերը որոնք գտնվում են կենտ համարով տեղում, բայց զույգ են (համարակալումը սկսում ենք 0ից)։
Մուտք
Ելք
7 2 0 8 1 -5 2 1
0 2
Բացատրություն՝
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]
 2  0  8  1 -5  2  1
   OK       OK
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue