Ժամացույցի ժամը առաջ տալ

notion image
Տան պատի ժամացույցը փչացել է և վերանորոգման կարիք ունի։
Մենք գիտենք, թե այն այս պահին որ ժամն է ցույց տալիս և գիտենք, թե քանի րոպեով է հետ ճիշտ ժամանակից։ Հարկավոր է հաշվել, թե այս պահին ժամը քանիսն է։
Մուտքում տրված է փչացած ժամացույցի ժամը՝ Ժամ Րոպե տեսքով, և հետ ընկած րոպեների քանակը։
Ելքում տպեք, թե ժամը քանիսն է։
Մուտք
Ելք
14 28 75
15 43
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue