Համեմատելով երկու եռանկյունները

Անհրաժեշտ է պարզել տրված երկու եռանկյուններից որի մակերեսն է ավելի մեծ։
Մուտքում տրված են 12 ամբողջ թվեր։ Սկզբում առաջին եռանկյան բոլոր (x, y) զույգերը, իսկ հետո երկրորդինը։
Որպեսզի շատ կրկնվող կոդ չգրեք, կարող եք ստեղծել երկու ֆունկցիա՝
  1. Մեկը որը կհաշվի եռանկյան մակերեսը՝ ունենալով եռանկյան գագաթները
  1. Մյուսը ստանալով երկու կոոդինատ (2 զույգ x, y), վերադարձնի այդ հատվածի երկարությունը։
Ելքում անհրաժեշտ է տպել first եթե առաջինը ավելի մեծ մակերես ունի երկրորդից, second եթե երկրորդինը ավելի մեծ է և same եթե մակերեսները հավասար են։
Մուտք
Ելք
-3 -8 -3 -6 -3 2 0 4 10 -3 -3 -9
second
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in