Ճանապարհը անցնելու քայլերի քանակը

 
Մենք որոշել ենք անցնել բավական երկար ճանապարհ, որն ունի l (length) երկարություն։ Ամեն անգամ քայլ կատարելուց մենք անցնում ենք s (step) երկարությամբ ճանապարհ։ Քանի՞ քայլ հետո մենք անցած կլինենք ամբողջ ճանապարհը։
 
Մուտքում տրված է երկու թիվ s-ը (քայլի երկարությունը) և l-ը (ամբողջ ճանապարհի երկարությունը)։ Ելքում տպել քայլերի քանակը, որը կպահանջվի ամբողջ ճանապարհ անցնելու համար։
Մուտք
Ելք
5 17
4
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue