* Տեղափոխում k-ով

Անհրաժեշտ է n ամբողջ թիվ պարունակող զանգվածը աջ կամ ձախ տեղափոխել k-ով։ Այնպես որ 0-րդ էլեմենտը հայտնվի k տեղում, 11+k-ում, 22+k-ում և այլն, իսկ էլեմենտները, որոնք դուրս գան զանգվածի չափերից, լցնեն զանգվածը 0ից սկսած։
Եթե k-ն դրական է, ապա տեղափոխում ենք դեպի աջ, իսկ եթե բացասական, ապա տեղափոխում ենք դեպի ձախ։
 
Մուտքում տրված է մի n թիվ (1 ≤ n ≤ 100000), որին հաջորդում են n հատ ամբողջ թվեր։ Իսկ հետո k ամբողջ թիվը։
Ելքում անհրաժեշտ է տպել տեղափոխված զանգվածը։
Մուտք
Ելք
5 5 3 7 4 6 3
7 4 6 5 3
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue