Թվերի գումարը մինչև զրոն

Մուտքում տրված են ամբողջ թվերի հերթականություն։ Ամեն թիվ առանձին տողի վրա։ Հաջորդականությունը համարում ենք ավարտված, երբ հանդիպում ենք 0-ին։
Դրան կարող են հաջորդել ուրիշ թվեր բայց ծրագիրը պետք է դրանց անտեսի։
Ելքում պետք է տպել հաջորդականության գումարը։
Մուտք
Ելք
5 6 1 -1 -5 3 0 9 11 4 5
9
Բացատրություն՝
5 6 1 -1 -5 3 գումարը կազմում է 9
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue