Թվերի գումարը

int numbers[10] հրամանը հայտարարում է 10 ամբողջ թվից կազմված զանգված։ Նույն կերպ double numbers[10]-ը հայտարարում է 10 իրական թվից կազմված զանգված։
 
Վարժություն՝
Հայտարարեք 5 չափ ունեցող իրական թվերի զանգված (array), ներմուծեք այդ 5 թիվը, ապա հաշվեք ու տպեք այդ զանգվածի թվերի գումարը։
Մուտք
Ելք
-10.5 0.2 8.9 7.7 6.3
12.6
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue