Տեքստի տպում 3

Հնարավոր է տպել նաև մի քանի արտահայտություն իրարից << նշանով բաժանված։
Օրինակ՝
cout << "This" << " " << "will be printed " << "in one line";
Ծրագիրը կտպի This will be printed in one line։ Ուշադրություն դարձրեք, որ This-ից հետո մենք տպել ենք " ", որը տպում է բացատ (space)։
 
Այսպես մենք կարող ենք տպել տարբեր արտահայտություններ, որոնք բաժանված են <<-ով։
 

Վարժություն՝

Գրեք ծրագիր, որը կտպի Bob is 19 years old. Որին կհետևի բացատ (space) և ապա Alice is older than Bob.:
 
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in