Շրջել զանգվածը

Անհրաժեշտ է n ամբողջ թիվ պարունակող զանգվածը հակառակ հերթականությամբ ստանալ։ Ուղղակի հակառակ հերթականությամբ տպելը ճիշտ լուծում չի համարվում։
Պետք է 0-րդ էլեմենտը հայտնվի n-1 տեղում, 1n-2-ում, և այլն։
 
Մուտքում տրված է մի n թիվ (1 ≤ n ≤ 10000), որին հաջորդում են n հատ ամբողջ թվեր։ Ելքում անհրաժեշտ է տպել զանգվածը հակառակ շրջելուց հետո։
Մուտք
Ելք
7 2 0 8 1 -5 2 1
1 2 -5 1 8 0 2
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue