* Շրջանագծի ներսում ընկած ամբողջ կոորդինատների քանակը

 
notion image
 
Մուտքում ունենալով շրջանագծի կենտրոնի և շառավղի կորդինատները, պետք է հաշվել շրջանագծի վրա կամ ներսում ընկած ամբողջ կոորդինատներ ունեցող կետերի քանակը։
Մուտք
Ելք
0 0 5
81
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue