Շախմատային թագուհի

Շախմատում թագուհին կարող է շարժվել և՛ անկյունագծի բոլոր ուղղություններով, և՛ հորիզոնական և ուղղահայաց բոլոր ուղղություններով, քանի դեռ չի հանդիպել մեկ այլ խաղաքարի կամ տախտակի վերջին։ Համարվում է, որ թագուհին հարվածում է հակառակորդին, եթե հակառակորդը գտնվում է թագուհու անկյունագծային կամ հորիզոնական ճանապարհներից մեկի վրա։
 
Շախմատի դաշտում տրված են 2 թագուհիներ իրենց տողի և սյունի համարներով։ Սկզբում տրված է առաջին թագուհու տողն ու սյունը, հետո երկրորդինը։ Տպել YES եթե այդ թագուհիները միմյանց հարվածում են, հակառակ դեպքում տպել NO։
 
Մուտք
Ելք
1 2 5 2
NO
notion image
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue