Շրջել տողը

string-երը կարելի է գումարել իրար +-ի միջոցով։ string-ին կարելի է այլ string կցել +=-ի միջոցով։ Ունենալով string s = ""; մենք կարող ենք s-ը երկարացնել այլ տողեր նրան գումարելով (s += "hello";
 
Վարժություն՝
Մուտքում ունենալով մի տող, որը պարունակում է լատինատառ այբուբենի էլեմենտներ, թվեր և բացատներ, պետք է ստանալ մեկ այլ տողը, որը կլինի ներմուծված տողի շրջվածը և տպել այն։
Մուտք
Ելք
abcdefg34
43gfedcba
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue