Թվերի գումարը

Ունենալով n ամբողջ թվեր, անհրաժեշտ է գտնել այդ թվերի գումարը։
 
Մուտքում տրված է n բնական թիվը, որին հաջորդում են n հատ ամբողջ թվեր։
Ելքում պետք է տպել այդ թվերի գումարը։
Մուտք
Ելք
3 9 10 1
20
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in