Եռանկյան տպում

Մուտքում ունենալով n բնական թիվը անհրաժեշտ է տպել աստղանիշներով n երկարություն ունեցող եռանկյուն։
Մուտք
Ելք
4
* ** *** ****
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue