Քանի անգամ է կրկնվում մեծագույն թիվը մինչև զրոն

Մուտքում տրված են դրական ամբողջ թվերի հերթականություն։ Ամեն թիվ առանձին տողի վրա։ Հաջորդականությունը համարում ենք ավարտված, երբ հանդիպում ենք 0-ին։
Դրան կարող են հաջորդել ուրիշ թվեր բայց ծրագիրը պետք է դրանց անտեսի։
Ելքում պետք է տպել թե քանի անգամ է հաջորդականության մեջ կրկնվում մեծագույն թիվը։
Մուտք
Ելք
5 5 1 1 5 3 0 9 11 4 5
3
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue