Պարուրաձև քառակուսին

Մուտքում ունենալով n թիվն, անհրաժեշտ է մատրիցը սպիրալաձև կենտրոնից սկսած լցնել 0-ից սկսած թվերով։
Մուտք՝
2

Ելք՝
12 11 10  9 24
13  2  1  8 23
14  3  0  7 22
15  4  5  6 21
16 17 18 19 20
 

Constraints

Time limit: 0.4 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in