Պարզության ստուգում

Ֆունկցիաները կարող են նաև վերադարձնել բարդ տիպեր։ Օրինակ կարող ենք իրականացնել ֆունկցիա string is_prime(int x), որը x թվի համար կստուգի թե այն պարզ է թե ոչ և կվերադարձնի prime եթե x-ը պարզ է և composite եթե այն պարզ չէ։
 
Մուտքում տրված է մեկ բնական թիվ՝ x (2 ≤ x ≤ ։ Ելքում անհրաժեշտ է տպել is_prime ֆունկցիայի արդյունքը։
Մուտք
Ելք
17
prime
Ուշադրություն դարձրեք, որ ճիշտ ծրագիր գրելու տեսանկյունից շատ ավելի լավ կլիներ, եթե is_prime ֆունկցիան լիներ bool տիպի և վրեադարձներ true, եթե թիվը պարզ է ու false, եթե այն պարզ չէ։ Բայց քանի որ մենք նոր ենք ֆունկցիաներ սովորում, այս վարժությունն անելու համար շատ նպատակահարմար է օգտագործել հենց string տեսակը որպես ֆունկցիայի տիպ և միանգամից վերադարձնել այն տեքստը, որը պետք է ծրագիրը տպի ելքում։
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue