Փոփոխականների և հաստատունների հետ գործողություններ

Փոփոխականների հետ հնարավոր է կատարել մաթեմատիկական գործողություններ և օգտագործել դրանցում հաստատուն թվեր։ Օրինակ՝
int a, b;
cin >> a >> b;

int c = a + b - 1
cout << a << " " << b << " " << c;
Այս ծրագրի միջոցով հնարավոր է վերագրել c փոփոխականին a + b - 1 արտահայտության արժեքը և տպել a, b, c փոփոխականների արժեքները բացատով (space)-ով բաժանված։ Ուշադրություն դարձրեք որ մենք տպում ենք acout << a-ի միջոցով, հետո բացատ << " "-ի միջոցով, հետո b, հետո " " և վերջում c:
 

Վարժություն՝

Մուտքում ստանալով a փոփոխականի արժեքը, տպեք a-1 և a+1 արտահայտությունների արժեքները բացատով (space) բաժանված։
Մուտք
Ելք
5
4 6
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue