Պաղպաղակի չափաբաժինը

Պաղպաղակը մատուցում են կամ 3 կամ 5 գնդիկ չափաբաժիններով։ Հնարավո՞ր է արդյոք k հատ գնդիկանոց պաղպաղակ պատվիրել։ Մուտքում տրված է k թիվը։ Տպել YES կամ NO։
Մուտք
Ելք
16
YES
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue