Արդյոք տողը պալինդրոմ է

Տողը համարվում է պալինդրոմ, եթե այն աջից ձախ և ձախից աջ կարդացվում է նույն կերպ։ Օրինակ՝ «շաշ»-ը պալիդրոմ է, քանի որ «շաշ»-ը աջից ձախ կկարդացվի էլի «շաշ»։
 
Մուտքում ունենալով մի տող, որը պարունակում է լատինատառ այբուբենի էլեմենտներ, թվեր և բացատներ, պետք է տպել YES եթե տողը պալինդրոմ է և NO եթե այն պալինդրոմ չէ։
Մուտք
Ելք
abcxyzozyxcba
YES
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue