Ֆիբոնաչիի թվերը

Ֆիբոնաչիի թվերը ունեն շատ գեղեցիկ հատկություններ և օգտագործվում են բազմաթիվ օլիմպիական խնդիրներում։ Ֆիբոնաչիի հաջորդականությունը սահմանվում է այսպես՝
Այսպես Ֆիբոնաչիի հաջորդականության առաջին մի քանի թիվը եթե հաշվենք կստացվի՝
0 1 1 2 3 5 8 13 21 ...
 
Անհրաժեշտ է գրել ֆունկցիա, որը ստանալով n-ը կհաշվի -ը։
Մուտքում տրված է n բնական թիվը։
Ելքում տպեք -ը։
Մուտք
Ելք
7
13
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue