Minesweeper խաղը

notion image
 
Minesweeper խաղում ամեն վանդակ կամ պայթուցիկ է կամ թիվ։ Թիվը ցույց է տալիս թե իր հարևանությամբ (վերև, ներքև, աջ, ձախ) ինչքան պայթող վանդակներ կան։
 
Անհրաժեշտ է դաշտի մեջ դնել հատ պայթուցիկ (bomb) և տպել վերջնական դաշտը։ Այն բոլոր կորդինատներում որտեղ կա պայթուցիկ պետք է տպել -1:
 
Մուտքում տրված են n, m թվերը առաջին տողի վրա (1 ≤ n, m ≤ 50)։ Երկրորդ տողի վրա տրված է b-ն, որին հաջորդում են b տողեր ամեն մեկում կորդինատներ, որոնցում գտնվում են պայթուցիկները։
Ելքում պետք է տպել դաշտ, որտեղ ամեն կորդինատում գրված կլինի -1 եթե այդ կորդինատում կա պայթուցիկ, և եթե այն պայթուցիկ չէ ապա {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} թվերից մեկը որը ցույց կտա հարևանությամբ գտնվող պայթուցիկների քանակը։
Մուտք
Ելք
3 2 2 1 1 2 2
-1 2 2 -1 1 1
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue